foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Informacje

W DNIU 20 LISTOPADA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA WYCIECZKA WIRTUALNA 

ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEGO SPACERU PO NAJCIEKAWSZYCH MIEJSCACH W MOKREJ                                                                               

ZDJĘCIA EKSPONATÓW KULTURY PRZEWORSKIEJ W NAJNOWSZEJ TECHNICE 3D.                    

Gmina Miedźno dnia 24 listopada 2009 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 801 528,36 zł, poziom dofinansowania wynosił: 85%, wartość dofinansowania wyniosła: 671 749,99 zł.
Przedmiotem projektu była budowa i uruchomienie muzeum kultury przeworskiej oraz stworzenie Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane i instalacyjne, został zapewniony został nadzór inwestorski oraz promocja projektu.
Utworzone muzeum kultury przeworskiej jest pierwszym tego typu obiektem w kraju.
Projekt polegał na wybudowaniu parterowego budynku usługowo-wystawienniczego z częścią socjalną wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej umożliwiających podłączenie budynku do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektro-energetycznej itp. oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach (ogrodzenie, utwardzone dojazdy, zieleń itp.). Po odbiorach techniczny budynku wszystkie eksponaty z walk zgromadzone w Izbie Pamięci mieszczącej się w szkole podstawowej w Mokrej zostały przeniesione do wybudowanego muzeum, gdzie są właściwie przechowywane i eksponowane.
W ramach projektu zakupiono dodatkowo komputer z monitorem i telewizor umożliwiający realizację projekcji multimedialnych.
Budynek o wymiarach w rzucie 21,00m na 11,00m i parametrach technicznych:
- powierzchnia zabudowy – 229,20m2
- powierzchnia użytkowa – 176,44m2
- kubatura – 1031,40m3