ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU DYSKUSYJNYM

Znaczenie Gen. Juliana Filipowicza dla naszego regionu-

- ,,Wołyńska Brygada Kawalerii w układzie obronnym Armii Polskiej     w 1939 r."  - ( Historyk Muzeum Częstochowskiego- Mariusz Grzyb )

,,Gen. Julian Filipowicz oraz jego strategia dowodzenia Wołyńską Brygadą Kawalerii w Bitwie pod Mokrą".  -  ( Autor książki ,, Wołyńska Brygada Kawalerii- Żelazna Brygada " -Kazimierz Skrzesiński )

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie!!!

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

 


Od 15 września nasze muzeum stopniowo wznawia działalność. Wszyscy musimy jednak dostosować się

do ograniczeń oraz dyscypliny sanitarnej. Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami zwiedzania muzeum!!!

NOWE ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM !!!

1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających:

- Wtorek od        9.00 - 17.00

- Środa od          9.00 - 17.00

- Czwartek          9.00 - 17.00

- Piątek               9.00 - 17.00

- Sobota             9.00 - 14.00


2. W Muzeum jednorazowo może przebywać 4 zwiedzających.
3. Zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu zwiedzania pod nr tel. 785 880 082, 696-158-546
4. Zwiedzanie odbywa się z zachowaniem 2 m dystansu, według wyznaczonego przez pracownika schematu (trasy).
5. Zwiedzający zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni w wyznaczonym miejscu.
6. Zwiedzanie grupowe ( max. 4 osobowe grupy + 2 pracowników, warsztaty dla dzieci będą realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
7. Pracownik Muzeum jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zwiedzających.
8. Pracownik stosuje środki ochrony osobistej.

                                                                                                                                                     Zapraszamy!!!

 


Rozpoczynamy realizację projektu pt: "Niezwykłe losy gen. Juliana Filipowicza", na realizację którego uzyskaliśmy dofinansowanie! Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii - zwłaszcza tej, która działa się tak blisko nas, do śledzenia zapowiedzi wydarzeń opatrzonych projektowymi logo. W nadchodzących miesiącach czekać będą wystawy, spotkania, konferencje - zapraszamy już dziś!